Contoh Soal Ukk Bahasa Sunda Sd Kelas 6 Semester 1

pemkot Bandung
Dinas Pendidikan

SD Negeri Derwati
Jl. Derwati No. 40 Kec. Rancasari


ULANGAN KENAIKAN KELAS
PELAJARAN BAHASA SUNDA  SEMESTER 1 KELAS  6A. Cakra (x) a, b, c, atawa d dina balasan bu bener!

1. ........
    Wasta abdi Sulianti

    a. Saha namina?                             
    b. Saha wasta anjeun
    c. Saha ngaran anjeun
    d. Saha jenengan teh?                         

2. Ari kalimah tanya mah dicirian ku tanda....
    a. titik                           
    b. panyeluk
    c. pananya
    d. kekenteng

3. .....datangna? jawabna : kamari
    a. kunaon                        
    b. naha
    c. iraha
    d. kumaha

4. .......
    Rorompok mah di jalan Baranangsiang.
    a. Di mana bumi teh?                             
    b. Kumaha di Kopo ayeuna?
    c. Di Kopo bumi teh?
    d. Ari di Kopo bumi saha?

5. ......
   Wangsul ti pasar abdi mah

    a. tos ti mana?                          
    b. mulih ka mana?
    c. nembe ti saha?
    d. mulih ti mana neng?

6. .....
    Pangaosna nu ieu mah tilu rebu.
    a. Sabaraha ieu mang?                          
    b. Pangaosna nu ieu, mang?
    c. Sabaraha ieu, mang?
    d. Nu ieu mah sabaraha, mang?

7. ......
    Alhamdulillah pun bapa sareng pun biang daramang.

    a. Kumaha kabarna?                       
    b. Ari bapa sareng ibu araya?
    c. Bapa sareng ibu kumaha ayeuna?
    d. Kumaha bapa sareng ibu wartosna?

8. nepangkeun ieu....
    a. Pun bapa sareng pun biang abdi                         
    b. Pun bapa sareng ibu abdi
    c. Pun bapa sareng pun biang
    d. Pun bapa sareng pun ibu

9. Mulih ti mana neng? Jawabna.....
    a. tos ti dinya                           
    b. mulih ti palih dinya
    c. wangsul ti palih dinya
    d. tos ti palih dinya

10. Nu kaasup cacandran nyaeta.....
    a. Bandung heurin ku runtah                        
    b. Bandung heurin ku tangtung
    c. Bandung heurin ku mobil 
    d. Bandung heurin ku jalma

 11.Angklung dijieuna tina....
   
    a. pelastik                             
    b. awi
    c. kai
    d. hoe                    

12. Suling dijieuna tina..
    a. hoe                          
    b. awi
    c. kai
    d. tamiang

13. Nu kaasup kana alat nu modern nyaeta...
    a. ayakan                     
    b. bubu
    c. komputer
    d. sirib

14. Ti payun abdi parantos ngupingkeun eta cerita teh. Pun bapa kantos....
    a. ngadenge                            
    b. ngadangu
    c. ngareungeu
    d. ngupingkeun

15. Pakakas dapur nu lain dijieun tina awi mah....
 
    a. boboko                        
    b. hihid
    c. ayakan
    d. baskom

16. Lauk....pajarkeun teh leutik!
    a. gede                      
    b. gedean
    c. galede
    d.sagede-gede17. Mamawa HP teh dapat ngondang ayana....
    a. kakacowan                        
    b. kajahatan
    c. kasombongan
    d. kabohongan

18. Mobil teh....wae ngangkutan runtah ti pasar Ciroyom
    a. bulak-balik                     
    b. babalikan
    c. balikeun
    d. sabalikeun

19. Congkrang teh ngaran pakakas paranti....
    a. ngala suluh                     
    b. meulah awi
    c. motong kai
    d. nyacar jukut

20. Pengki gunana paranti....
    a. nandean runtah                      
    b. sasapu
    c. ngala keusik
    d. ngala cai
KAAYAAN SD SUKASARI I
     SD abdi SD Sukasari I, kaasup SD "Percontohan". Dina sagala widang acara sok diilukeun. Kamari oge meunang lomba calistung (membaca, mnulis dan berhitung), tingkat kabupaten.
     Murid-murid  di  SD Sukasari mah disiplin pisan. Uanggal poe Senen, sok make seragam bodas-bodas, sarta didasi jeung ditopi. Sapatuna kudu hideung. Lamun aya barudak nu ngalanggar aturan, sok dibere sanksi. Husus poe Jumaah mah, barudak marake baju takwa, iwal nu non muslim.
      Di sakola teh aya sapuluh rohangan. Nu genep rohangan dipake pikeun diajar. Nu opat rohangan deui mah, dipake pikeun rohangan kesenian, rohangan UKS jeung pramuka, perpustakaan jeung laboratorium.
      Rohangan kesenian dihijikeun jeung rohangan olahraga, legana mah kurang leuwing 8 x 8 meter pasagi. Atuh dijerona teh aya gamelan, angklung jeung calung. Barudak sok lalatihan degung, calung jeung angklung. Nu ngalatihna oge  husus lulusan sarjana seni.
      Rohangan UKS jeung Pramuka rada leutik ukuranana, kurang leuwih 6 x 7 meter pasagi. Di ieu rohangan aya kasur, paranti istirahat upamana aya nu geuring. Atuh obat-obatana oge kawilang lengkep. Ari nu sok ngalatih UKS jeung Pramuka mah ti Dinas kasehatan.
      Rohangan nu panggedena   dipake komputer jeung laboratorium ukuranana 11 x 11 meter pasagi. Komputer aya 25 siki. Murid-murid diwajibkeun diajar komputer. Ieu nu ngabedakeun pangajaran di SD Sukasari jeung SD sejena.
      Rohangan perpustakaan ukuranana 9 x 9 meter pasagi. Perpustakaan sakola pangalusna ditingkat kabupaten mah. Buku-bukuna lengkep. Pengurus perpustakaan oge, lain guru didinya, tapi husus jalma nu mahir dina ngokolakeun perpustakaan. Pernahna ieu perpustakaan aya dikencaeun rohangan diajar pantungtungna. Kaprikornus barudak teh bakal tenang, upama maca jeung diajar di perpustakaan. henteu kagiridig ku murid sejen.

Dicutat tina buku Pangrumat Basa Sunda


Pek jawab sakur pananya di handap ieu!

1. ku naon SD Sukasari bet disebut SD percontohan?
2. Sebutkeun contona yen SD Sukasari teh disiplin pisan!
3. Kumaha kaayaan barudak SD Sukasari dina poe Jumaah?
4. Aya sabaraha rohangan di eta sakola teh?
5. Dipake rohangan naon wae cenah?
6. Ditingkat mana yen perpustakaan SD Sukasari kaasup alus?
7. Saha nu ngokolakeun perpustakaan sakola teh?
8. sakumaha gedena ukuran rohangan komputer jeung laboratorium nu aya di Sd sukasari?
9. Pangajaran naon nu ngabedakeun SD Sukasari jeung Sd nu sejena?
10. Kumaha kaayaan buku pangajaran di SD Sukasari?


Berbagai Sumber

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel