Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Sunda Kelas 3 Sd Smt 1

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI

SOAL ULANGAN HARIAN  BULAN 2
KELAS IV 
SD NEGERI DERWATI

Mata Pelajaran           : BAHASA SUNDA
Nama                            :……………………

Eusian ieu titik-titik dihandap!

1.      Nu mingpin Desa disebut……….
2.      Perpustakaan asal kecapna tina……………
3.      lamun geus dibaca, buku meunang nginjeum the kudu gancang……..
4.      buku the gudangna……..
5.      Ka Desa jalanna nanjak-nanjak sabalikna……..
6.      Kaayaan di desa jaman ayeuna beda jeung jaman…….
7.      Boh di desa boh di kota kudu caringcing pageuh ………
8.      sanggeus badami barudak the leos…….
9.      hirup the sing bias nitip diri sangsang……
10. cai walungan di desa  mah beresih, teu jiga caina di kota………..
Berbagai Sumber

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel